Usluge

 

 • PROJEKTIRANJE

Projektiramo od idejnog rješenja do izvedbenog projekta sve vrste građevina, prometnica, industrijskih i energetskih postrojenja.

Projektiramo i energetsku obnovu svih vrsta građevina i sustava javne rasvjete.

 • STRUČNI NADZOR

Obavljamo poslove kompletnog stručnog nadzora nad kvalitetom izvedbe  elektroinstalaterskih  radova u tijeku izgradnje temeljem ugovornih uvjeta, tehničkih propisa i pravila struke – uz aktivno prisustvo na gradilištu, u što je uključeno:

 • praćenje glavnog operativnog plana izvođenja u suradnji sa glavnim izvršiteljem radova
 • pregled i potpis građevinskog dnevnika  i dnevnika montaže
 • prisustvo na koordinacijama i izrada zapisnika s popisom obveza sudionika s naznačenim rokovima izvršenja
 • organizacija pregleda i ispitivanja izvedenih radova i pojedinih sklopova od strane ovlaštenih organizacija u svrhu dobivanja pozitivnih ocjena mišljenja i certifikata potrebnih za uspješnu provedbu tehničkog pregleda
 • priprema dokumentacije i organizacija i sudjelovanje u tehničkom pregledu – aktivnosti na koordinaciji učesnika radi dobivanja pozitivnog mišljenja
 • sudjelovanje u utvrđivanju i otklanjanju nedostataka na kraju svih radova
 • izrada okončanih obračuna i primopredaje radova
 • ENERGETSKI PREGLEDI I CERTIFICIRANJE

Radimo energetske preglede u zgradarstvu, industriji i javnoj rasvjeti. Za sve energetske preglede izrađujemo izvješća sa energetskog pregleda sukladno Metodologiji provođenja energetskih pregleda sa analizom postojećeg stanja i prijedlozima mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti, te izdajemo odgovarajuće energetske certifikate.

 • TEHNIČKA SAVJETOVANJA

Pružamo  tehničko savjetovanje investitora tijekom realizacije investicije i njegova smo stalna tehnička podrška.

Obavljamo aktivnosti pregleda i kontrola troškovnika, sudjelovanje u formiranju tenderske dokumentacije, te radimo poslove konzaltinga tijekom realizacije gradnje.

 • SUDSKA VJEŠTAČENJA

Nudimo usluge sudskog vještačenja u području elektrotehnike. Izlazimo na očevide i ročišta, izrađujemo nalaze i mišljenja.

 • ZAŠTITA NA RADU

Izrađujemo elaborate zaštite na radu, te pružamo usluge Kordinatora I i II sukladno Zakonu o zaštiti na radu