ENERGETSKI PREGLEDI I CERTIFICIRANJE

energetski-certifikat-a

Radimo energetske preglede u zgradarstvu, industriji i javnoj rasvjeti. Za sve energetske preglede izrađujemo izvješća sa energetskog pregleda sukladno Metodologiji provođenja energetskih pregleda sa analizom postojećeg stanja i prijedlozima mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti, te izdajemo odgovarajuće energetske certifikate.