STRUČNI NADZOR

page2-img1-300x215Obavljamo poslove kompletnog stručnog nadzora nad kvalitetom izvedbe  elektroinstalaterskih  radova u tijeku izgradnje temeljem ugovornih uvjeta, tehničkih propisa i pravila struke – uz aktivno prisustvo na gradilištu, u što je uključeno:


  • praćenje glavnog operativnog plana izvođenja u suradnji sa glavnim izvršiteljem radova
  • pregled i potpis građevinskog dnevnika  i dnevnika montaže
  • prisustvo na koordinacijama i izrada zapisnika s popisom obveza sudionika s naznačenim rokovima izvršenja
  • organizacija pregleda i ispitivanja izvedenih radova i pojedinih sklopova od strane ovlaštenih organizacija u svrhu dobivanja pozitivnih ocjena mišljenja i certifikata potrebnih za uspješnu provedbu tehničkog pregleda
  • priprema dokumentacije i organizacija i sudjelovanje u tehničkom pregledu – aktivnosti na koordinaciji učesnika radi dobivanja pozitivnog mišljenja
  • sudjelovanje u utvrđivanju i otklanjanju nedostataka na kraju svih radova
  • izrada okončanih obračuna i primopredaje radova